THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 4

  • Mã sản phẩm : TR-05

SIZE: W 500 L 550 X H 1200mm

Thông tin chi tiết

SIZE: W 500 L 550 X H 1200mm